waimh_logo_for_web.jpg

  WAIMH

World Association for Infant Mental Health on 0-3-vuotiaiden lasten mielenterveyttä tutkiva ja tasapainoista psyykkistä kasvua edistävä maailmanlaajuinen, moniammatillinen järjestö. 

Sen tarkoituksena on

-edistää alan tieteellistä tutkimusta, levittää tutkittua tietoa ja käytänön osaamista sekä edistää koulutusta alalla, 

-pyrkiä ymmärtämään ja hoitamaan pienten lasten psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä ehkäisemään niiden syntymistä.

-Tärkeä tavoite on tehdä varhaisten elinvuosien merkitys tunnetuksi kaikkialla maailmassa ja siten vahvistaa pienten lasten ihmisoikeuksia.

WAIMH on perustettu vuonna 1980, tosin ensin World Association for Infant Psychiatry (WAIP) ja sitten World Association for Infant Psychiatry and Allied Disciplines (WAIPAD) -nimisenä. Vuonna 1992 International Association for Infant Mental Health (IAIMH)-järjestö ja WAIPAD yhdistyivät, jolloin nimeksi vakiintui WAIMH.

WAIMH on henkilöjäsenyyteen perustuva ammatillinen järjestö, joka on nopeasti laajentunut eri puolille mailmaa. Järjestöllä onkin tällä hetkellä 47 alaosastoa (WAIMH Affiliates) yli 50 maassa. Alaosastoissa on huomattavasti enemmän jäseniä kuin itse emojärjestössä. Pienestä asiantuntijajärjestöstä on kasvanut aktiivisten, eri tasoilla toimivien osaajien verkosto. Tällä hetkellä WAIMH:in järjestörakennetta ollaankin uusimassa, jotta järjestö edustaisi paremmin kaikkia alaosastojaan ja voisi paremmin toteuttaa perustehtäväänsä maailmanlaajuisesti. Eräs ajankohtainen haaste WAIMH:ille on etsiä keinoja, joilla se voi tavoittaa niitä lapsirikkaita alueita, joissa on eniten tarvetta pienten lasten psyykkisen kasvun tukemiseen.

WAIMH julkaisee The Signal -nimistä korkeatasoista jäsenlehteä, jonka keskeinen tehtävä on esitellä ja jakaa käytännön työn kokemuksia vauva- ja taaperoikäisten ja heidän perheidensä auttamisessa. WAIMH järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen kongressin eri puolilla maailmaa ja myös siten ylläpitää keskustoimistoa (Central Office), joka on aina sijainnut USA:ssa. Nyt toimisto on siirtynyt Suomeen, Tampereen yliopiston ja yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikan yhteyteen. Tämä on huomattava kansainvälinen tunnustus suomalaiselle pikkulapsipsykiatrialliselle osaamiselle ja uudenlainen, monimuotoinen mahdollisuus suomalaisille toimijoille.

WAIM:in jäsenyys ei automattisesti liity alaosaston jäsenyyteen, vaan se on aina henkilökohtainen valinta. WAIMH-jäsenyys tarjoaa jäsenlehden ja alennetut kongressimaksut, mutta ennen muuta tilaisuuden kansainväliseen verkottumiseen muiden samanhenkisten toimijoiden kanssa eri puolilla maailmaa. Jäsenyys antaa mahdollisuuden tukea maailmanlaajuisesti pienten lasten psyykkistä hyvinvointia.

Tervetuloa mukaan rakentamaan parempaa maailmaa kaikkein pienimmille!

 

Tuula Tamminen

President of WAIMH

WAIMH