Miten vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta hoidetaan pienen lapsen ja vanhemman välillä?

Pirpana ry järjesti ma 2.5.2011 Helsingin Karjalatalolla yhteistyössä Suomen Theraplay-yhdistys ry:n ja Helsingin kaupungin kanssa koulutuspäivän pienen lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen hoitamisesta. Kts. ohjelma.

Alla osa luentojen dioista. Esityksistä, jotka pohjaavat tapausesimerkkeihin, ei voida jakaa dioja.

 

Jukka Mäkelä / THL / Suomen theraplay-yhdistys ry: Mitä tiedämme vuorovaikutuksen hoitamisen merkityksestä?

Leena Sjöberg, Sari Hellsten / Ensi- ja turvakotienliitto ry: Raskausajan perhetyöskentelyn malli - kokemuksia ALMA-keskuksen toiminnasta

Liisa Alarto, Auli Lipponen/Sofian vuorovaikutusyksikkö/Helsingin kaupunki: Case-kuvaus Sofian vuorovaikutusyksiökstä

Vauvatheraplay vuorovaikutushoitomuotona - Kokemuksia turvattomasti kiintyneen lapsen hoidoista

  • Hanna Lampi: Kun lapsella on somaattinen riski
  • Saara Salo,Tuija Fontell / HUS Pikkulapsipsykiatrinen vo., Sinikka Mäkelä / Lohjan perheneuvola / Psykoterapeutit-okt: Kun äidillä on mielenterveysongelmia
  • Anu Järvi, Teija Jokivirta / Helsingin ensikoti / Pesä: Kun äidillä on päihdeongelma

Helena Östring, Kaarina Hästbacka ja Anne Lukkarila: Helsingin perheneuvolan vauvaperhetyö: monipuolista psykoterapeuttista apua vauvaperheille