Artikkelit

Pirpanan sivuille voit lähettää artikkeleita osoitteeseen sihteeri.pirpana(at)gmail.com

Noudatathan tekstejä lainatessasi hyviä tapoja mainitsemalla tekijän ja lähteen!

Chugani H.T.,Nagy F., Chugani D.C.,  Behen M.E. ,Muzik O.,Juha C. 2001. Local Brain Functional Activity Following Early Deprivation: A Study of Postinstitutiónalized Romanian Orphans. 

Kemppinen K. 2007. Early maternal sensitivity: Continuity and related risk factors (Äidin herkkyys vauvan viesteille - pysyvyys ja riskitekijät) 

Korhonen T. 2010. Promoting Child Development and Mental Health in Adult Psychiatric Care. A Nurse's Perspective. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Science.

Mäkelä J. 2004. Vauvojen unihäiriöt. HUS-tietopankki -sivusto. 

Mäkelä J. 2005. Kosketuksen merkitys lapsen kehityksessä.

Mäkelä J., Salo S. 2011. Theraplay - vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutushoito lasten mielenterveysongelmissa. Duodecim 2011; 127: 327-34.

Mäkelä S. 2003. Terapeutin painajaiset - kutsukaa Ghostbusters!

Mäkelä S. 2011 Neljäs mahdollisuus - ikkunoita isoäitiyteen

Mäntymaa M. 2006. Early mother-infant interaction: Determinants and Predictivity (Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus - siihen vaikuttavat tekijät ja sen ennustavuus). Sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1144, Tampereen yliopisto, Tampere 2006.

Nelson C.A.III, Furtado E.A., Fox N.A, and  Zeanah C H. Jr.. 2009. The Deprived Human Brain 

Puura K.2009. Vauvan depressio Duodecim 2001;117:1115-21.

Sarkkinen M., Savonlahti E. 2007. Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa.

Sarkkinen M., Juutilainen K. 2007. Vauvaperheen masentunut äiti neuvolassa.

Sarkkinen M., Savonlahti E. 2007. Vauvaikäisten autismiriskin tunnistaminen ja vuorovaikutushoito.

Sarkkinen M. 2008. Sylkkyyn! -raportti. HYKS, Lastenpsykiatria, 2008.

Sarkkinen M. 2010. Tyydyttävän äitiyden ulkopuolella. Fenomenologis-hermeneuttinen tapaustutkimus uudelleensynnyttäjän masennuskokemuksesta. Psykologian ammatillinen lisensiaattitutkimus. Psykoterapian erikoispsykologikoulutus. Turun yliopisto, psykologian laitos.

 

 

Video keskosvauvan vuorovaikutuksesta

HYKS Lastenklinikan Vastasyntyneiden teho-osasto ja Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorio ovat toteuttaneet yhteistyössä dvd-elokuvan Erilainen matka. Elokuva kertoo keskosuuden maailmasta eri näkökulmista, mm. vanhemmuuteen kasvusta ja keskosvauvan tavoista viestiä.

 

Vanhemmuuden arviointi vauvojen ja pienten lasten suojelussa

kysytty raportti saatavissa nyt päivitettynä tulostettavaksesi! Espoo; Valas-projekti: Sinikka Mäkelä ja Maritta Samuelsson