Perustajajäsenet

 

Tuula Tamminen

netti_tamminen.jpgon lastenpsykiatrian professori Tampereen yliopistossa ja ylilääkäri Tays:in lastenpsykiatrian klinikassa, hän on yksilö- ja perheterapeutti sekä kirjailija. Hän on toiminut aiemmin mm. sosiaalipsykiatrian opettajana ja professorina. Hän on julkaissut noin sata tieteellistä artikkelia ja noin 300 muuta julkaisua. Hänellä on runsaasti sekä kotimaisia että kansainvälisiä luottamustoimia ja asiantuntijatehtäviä ja hän on ahkera luennoitsija niin Suomessa kuin muissakin maanosissa.

Hän on ollut kiinnostunut pienen lapsen kokemusmaailmasta, kehityksestä ja varhaisesta vuorovaikutuksesta läpi elämänsä jo oman henkilöhistoriansakin pohjalta (Olipa kerran lapsuus, WSOY 2004, 2.p 2005). Oma väitöskirja käsitteli synnytyksen jälkeistä masennusta, imetystä ja varhaista vuorovaikutusta. Tämän tutkimuksen aikana pikkulapsipsykiatrista asiantuntemusta ei juuri Suomesta löytynyt, mutta niinpä löytyi WAIMH, jonka kongressiin hän osallistui ensimmäisen kerran vuonna 1986. Hän järjesti 1996 WAIMH:in maailmankongressin Tampereella. Tämän jälkeen hän on ollut WAIMH:in hallituksen jäsen ja nyt maailmanjärjestön presidentti (1996-2000 rahastonhoitaja, 2000-2004 President-Elect ja 2004-2008 President).

Hän on toiminut vuodesta 1997 lähtien Mannerheimin Lastensuojeluliiton puheenjohtajana ja on mm. Suomen Kulttuurirahaston hallituksen jäsen. Aiemmin hän on ollut mm. Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen puheenjohtaja. WAIM:in lisäksi hänellä on paljon kansainvälisiä tehtäviä, mm. European Society for Child and Adolescent Psychiatry -järjestön hallituksen jäsen vuodesta 1999 lähtien. Aiempia luottamustehtäviä on ollut myös lasten- ja nuorisopsykiatrian maailmanjärjestössä (IACAPAP), maailman psykiatrijärjestössä  (WPA), ja Euroopan erikoislääkäriyhdistyksessä (UEMS). Hän on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia.

Pälvi Kaukonendsc_5375.jpg

Yhdistyksen ensimmänen puheenjohtaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

netti_kaijapuura.jpgKaija Puura on Tays:in lastenpsykiatrian klinikan apulaisylilääkäri vuodesta 2001 lähtien. Valmistumisensa 1994 jälkeen hän on toiminut mm. Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian dosenttina ja sosiaalipsykiatrian apulaisopettajana. Hänen 1998 valmistunut väitöskirjansa käsitteli lasten mielenterveyshäiriöiden yleisyyttä, sekä erityisesti lasten masennuksen tunnistamista. Vuodesta 1997 lähtien hän on tehnyt työnsä ohella pikkulapsipsykiatrista tutkimusta ja toiminut asiantuntijana useissa pienten lasten mielenterveyttä tukevissa hankkeissa. Julkaisuja erityisesti pienten lasten mielenterveydestä ja ehkäisevästä mielenterveystyöstä kansallisissa ja kansainvälisissä alan lehdissä.

netti_pirkkoniemela.jpgPirkko Niemelä on psykologian emeritus-professori Turun yliopistosta. Hän on tutkinut pitkään naisten elämän psykologiaa, etenkin äitiyttä. Hän on ollut kiinnostunut äitien ristiriitaisista tunteista ja niiden erilaisista ratkaisuista, etenkin äitiyden ihannoinnista. Hän on kehittänyt raskaana olevien keskusteluryhmiä ja tutkinut äitien tukisysteemejä. Hän on psykoterapeutti, perheterapeutti ja psykoanalyytikko. Hän on ollut kehittämässä ja johtamassa varhaisen vuorovaikutuksen (VET)psykoterapiakoulutusta.

netti_pirkkosiltala.jpgPirkko Siltala on psykologian ja kirjallisuuden lisensiaatti, psykoanalyytikko, koulutusanalyytikko, lasten psykoterapeutti ja perheterapeutti. Hän on tutkinut muun muassa naiseutta, vanhemmuutta, varhaista vuorovaikutusta, lasten psykosomatiikkaa, autismia, psykooseja, depressiota, puhe- ja kuulohäiriöitä sekä kuolemaa. Hänen tutkimuksensa kohteina ovat olleet myös kirjallisuus, kuva- ja teatteritaide sekä kansanrunous. Hän on kirjoittanut artikkeleita ja kirjoja työhönsä liittyvistä aiheista. Hän on toiminut lastenpsykoterapian kouluttajana ja ollut kehittämässä ja toteuttamassa varhaisen vuorovaikutuksen (VET) psykoterapiakoulutusta ja muuta varhaisen vuorovaikutuksen koulutusta eri puolilla Suomea.

Hannele Törrönen on psykologi ja psykoterapeutti. Hän on toiminut psykologina sosiaali- ja terveystoimen eri tehtävissä. Vuodesta 1994 lähtien hän on toiminut Ensi- ja turvakotien liitossa kehittämispäällikkönä vastuualueenan lastensuojelun vauvaperhetyön kehittäminen. Tällä hetkellä Hannele on vuorotteluvapaalla.

 

Merja-Maaria Turunen

merja-maaria_turunen_070510

on lasten- ja nuortenpsykiatrian erikoislääkäri ja toimii HUS Porvoon sairaalan naisten- ja lastentautien
yksikön tulosjohtajana sekä lastenpsykiatrian poliklinikan ylilääkärinä. Hän on käynnistänyt valtakunnallisen vavu-hankkeen (neuvolaterveydenhoitajien koulutus- ja työnohjaus varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen), joka on edelleen tärkeä osa neuvoloiden ennaltaehkäisevää toimintaa. Ennaltaehkäisevä työ on Merja-Maarian kiinnostuksen kohteena ja hänellä on lastenneuvolatyön ja kouluterveydenhuollon erityispätevyys. Viime vuosina hän on innostuneena seurannut, miten neuropsykiatria on tuonut uusia virikkeitä työhön - "on hienoa nähdä, kuinka varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys kytkeytyvät yhteen".