Johtokuntatyhöhön osallistuneet jäsenet

Merja Kumpula

on ollut johtokuntatyöskentelynsä aikana ylihoitajana Kätilöopistolla. Merja on koulutukseltaan myös merkonomi, mistä oli hyötyä hänen toimiessaan pitkään Pirpanan taloudenhoitajana.

Mirja Sarkkinen

on espoolainen vauvaperhepsykologi, jolla on aikuisten yksilöpsykoterapia (yet) ja varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia (vet) -koulutukset. Mirja toimi johtokuntatyöskentelynsä aikana toisena pääkouluttajana ensimmäisessä ja meneillään olevassa, Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen järjestämässä, nelivuotisessa et-tason varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapiakoulutuksessa.

Mirjalla on ollut vauvaperhepsykologin toimi HUS/Jorvin sairaalan lastenpsykiatrian yksikön Sylkky-vauvatiimissä keväästä 2002 (mirja.sarkkinen()hus.fi) ja hän toimi johtokuntatyöskentelynsä aikana myös osa-aikaisena yksityisenä ammatinharjoittajana (mirja.sarkkinen(pionnet.net).

Erilaisista varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista Mirjalla on pitkä kouluttamisen ja kehittämistyön kokemus. Hän on tutkinut äidin synnytyksenjälkeistä masennusta 1990-luvun puolessa välissä Turun yliopiston psykologian laitoksella, MASU-projektissa. Sittemmin Mirja on ollut luomassa Espoossa EPDS-kyselyyn pohjautuvaa äidin synnytyksenjälkeisen masennuksen tunnistamisen seulamenettelyä sekä äidin masennuksen ja siihen liittyvän vuorovaikutusriskin hoitoketjua - mitkä otettiin Espoossa käyttöön joulukuussa 2004. Kliinikkona hän on ollut kiinnostunut vuorovaikutusongelmien kotona tapahtuvan hoidon ja vauvaperhetyön verkostotyön kehittämisestä.

Mirja on paneutunut vauvaperhepsykologina ja -psykoterapeuttina erityisesti raskauden ja synnytyksen vuorovaikutuspsykologiaan ja -hoitoon, äidin masennukseen ja sen vuorovaikutusriskiin ja -hoitoon sekä vauvaikäisen autismiriskin tunnistamiseen ja pre-autistisen vauvan ja tämän vanhempien vuorovaikutussuhteiden hoitoon.

Mirja toimi Pirpana ry:n sihteerinä vuosina 2002-2005.

Elina Savonlahtidsc_5321.jpg

on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perheterapian kouluttaja sekä varhaisen vuorovaikutuksen (Vet) psykoterapeutti. Hän toimi johtokuntatyösekntelynsä aikana TYKS:in lastenpsykiatrian yksikön vauvaperhepoliklinikalla sekä kouluttajana varhaisen vuorovaikutuksen erityistason koulutuksessa. Hän on luennoinut mm. vauvojen syömishäiriöistä ja niiden hoidosta. Hän on toiminut varhaisen vuorovaikutuksen tutkijana Turun yliopistossa.

Jukka Mäkelä

jukka_1.3.07.jpgon lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja theraplay-kouluttaja. Hän on kehittänyt vuorovaikutusterapiaa ja sen koulutusta ja luennoinut kiintymyssuhteista, kosketuksen merkityksestä ja muista tärkeistä varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvistä aiheista.Eija Kettunen

netti_kettunen.jpgEija Kettunen on toiminut Ensi- ja turvakotien liiton päihdeäideille ja vauvoille suunnatussa projektissa, jota on toteutettu neljällä paikkakunnalla Suomessa. Johtokuntatyösekntelyn aikana Eija on ollut Jorvin lastenpsykiatriassa ja toiminut myös vauvaperhetyössä. Lisäksi hän kävi johtokuntatyösekntelynsä aikana varhaisen vuorovaikutuksen erityistason terapiakoulutusta.Saara Jaskari

Tuki johtokuntatyöskentelyn aikana äitien ja vauvojen vuorovaikutusta heidän arjessaan Turun ensikoti Pinjassa. Saaran sydäntä lähellä on reflektiivisen työskentelyotteen kehittäminen mm erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Myös Saara on käynyt varhaisen vuorovaikutuksen erityistason psykoterapiakoulutusta.

Mirjami Mäntymaa

on lastenpsykiatri ja työskenteli johtokuntaan kuulumisen aikana TAYS:in lastenpsykiatrian klinikassa pikkulapsipsykiatrisen poliklinikan erikoislääkärinä. Toukokuussa 2006 hän väitteli lääketieteen tohtoriksi aiheesta "Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus - siihen liittyvät tekijät ja ennustettavuus".

Eeva-Liisa Palomäkieeva-liisa.jpg

toimii johtokuntatyönsä aikana lastenpsykiatrina HUS:in lastenpsykiatrisella perheosastolla, jonka kohderyhmänä ovat perheet, joilla on psyykkisesti oireilevia 0-5-vuotiaita lapsia. Yksikössä oli menossa 3-vuotinen pikkulapsipsykiatrinen erityiskoulutus. Perheosastolla autetaan vanhempien kykyä ymmärtää lapsensa tunteita ja käyttäytymistä ja sitä, miten heidän oma käyttäytymisensä vaikuttaa lapseen. Ennen perheosastoa Eeva-Liisa työskenteli lastenpsykiatrina Helsingin kaakkoisessa perheneuvolassa johtajana 5 vuotta ja kehitti vauvaperhetyötä esim. äiti-vauvaryhmän muodossa ja yhteistyötä terveydenhoitajien kanssa mm. Kirsi Määttäsen vauvatanssiprojektin merkeissä. Lisäksi hän on toiminut Näkövamaisten lasten keskusliitossa perhetyöntekijänä, kouluttajana ja työnohjaajana.

Sinikka Mäkelä

netti_sinikkamakela.jpgtoimi johtokuntatyösekantelyn aikana HUS/Jorvin/Leppävaaran aikuispsykiatrian poliklinikan vauvatiimissä ja sen neuvolatasolle laajennetussa Leppävaku-tiimissä (vaku = kehto). Sinikka on tehnyt ehkäisevää mielenterveystyötä 80-luvun alusta alkaen. Sen työn kautta löytyi erityinen kiinnostus vauvoihin 80-luvun lopulla, kun alettiin nähdä psykiatrista sairastamista jo kolmannen sukupolven ketjussa. Siitä lähtien Sinikka on pysynyt uskollisena vauvojen asialle ja kehittänyt vauvojen hoitoa osana vanhemman psykiatrista hoitoa. Sinikka on erikoispsykologi, varhaisen vuorovaikutuksen vaativan erityistason psykoterapeutti, erityistason perheterapeutti ja suggestoterapeutti. Hän toimi myös yksityissektorilla terapeuttina ja kehittämässä tukitoimintaa lapsiperheille. Lue lisää www.psykoterapeutit-okt.fi

Tiina Ollonqvist

Valittu johtokuntaan 24.5.2007.

tiina039.jpg

Tiina Ollonqvist on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, ylemmän erityistason perheterapeutti ja Theraplay- terapeutti. Tiinan työura kulkeutui 80-luvun puolivälin aikuispsykiatriasta nuoriso- ja lastenpsykiatrian kautta varhaisen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Vuosien varrella hän kiinnostui entistä enemmän varhaisesta vuorovaikutuksesta ja hän halusi siirtyä työskentelemään kokonaan äitien ja vauvojen kanssa. Keväällä 2006 Tiina aloitti työn Turun Ensi- ja turvakodin avopalveluyksikkö Oliviassa. Vuoden 2008 alusta hän siirtyy erityistyöntekijäksi Ensikoti Pinjaan. Olivia ja Pinja tarjoavat molemmat hoitoa ja kuntoutusta päihteitä käyttäneille äideille tarvittaessa jo raskausaikana ja heidän alle 3-vuotiaille lapsilleen. Kuntoutukseen ovat myös päihteettömyyteen sitoutuneet isät tervetulleita.

Anna-Liisa Linnala

anna-liisa_linnala_070510

Johtokunnassa 2009-2010

Anna-Liisa on psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä, yksilöpsykoterapeutin ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutin koulutus. Lisäkoulutuksena mm. konsultti- ja psykoterapia somaattisissa sairauksissa -koulutus sekä paneutuminen uniryhmien ohjaamiseen. Pitkäaikainen kokemus vauvaperhetyöstä Leppävakussa Jorvin psykiatrian yksikössä ja työnohjaajana sekä työyhteisöissä että yksilötyönohjaajana. Kokemusta erilaisista yhteisöllisistä projekteista. Hallinnollista osaamista 20 vuoden ajalta kunnallispolitiikassa. Yksityisvastaanotto Espoossa.

Sirpa Kumpuniemi

sirpa_kumpuniemi_070510

Johtokunnassa 5/2007-5/2011 Pirpanan sihteerinä 2007 -2010


Sirpa on psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistason ryhmäpsykoterapeutti sekä työnohjaaja. Hän on osallistunut mm. Vantaalla järjestettyyn kaksivuotiseen varhaisen vuorovaikutuksen syventävään koulutukseen Pirkko Siltalan vetämänä.

Hän on toiminut vuodesta 1990 vuoteen 2005 Peijaksen sairaalan lastenpsykiatrisella poliklinikalla, josta seitsemän vuoden ajan vauvaperhetoiminnassa mm. ohjaten äiti-vauva-ryhmiä.

Vuosina 2005 -2013 hän on toiminut Vantaalla masentuneen äidin tunnistamisen ja hoidon hankkeessa ollen mukana mm. masentuneen äidin hoitoketjun suunnittelussa http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/toimintatavat/masentuneen-aidin-hoitopolku sekä pikkulapsiperheiden preventiivisen mielenterveystyön kehittämishankkeissa. Vantaalle kehitettiin Iloa Varhain - sekä Mielen hallinta- ryhmämallit sekä koulutettiin ohjaajia neuvoloihin sekä muuhun sosiaali -ja terveydenhuoltoon. Ryhmät on tarkoitettu masennuksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon www.vantaa.fi/hyvamieli

Johtokuntatyönsä aikana Sirpa toimi myös Helsingin Ensikodin avopalveluissa sekä osa-aikaisesti yksityissektorilla terapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana.

anna_suutarla2.jpg

Anna Suutarla

Johtokunnassa 5/2007-5/2011

Anna Suutarla on koulutukseltaan terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän on toiminut terveydenhoitajana mm. kouluterveydenhuollossa ja lastenneuvolassa. Vuosina 1998-1999 Anna koordinoi Stakesilla pienten lasten mielenterveyden edistämisen EU-projektia "Mental Health Promotion for Children up to 6 Years". Vuosina 2002-2003 Anna valmisti Helsingin kaupungin lastenneuvoloihin terveydenhoitajille ja vanhemmille leikki-ikäisten lasten mielenterveyden edistämisen materiaalia "Hyvällä mielellä kasvuun". Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestössä Anna teki vuosina 2003-2006 nettisivustoa "Tukea vanhemmille". Syksyllä 2009 Anna palasi hoitovapaalta työelämään, terveydenhoitajaksi äitiys- ja lastenneuvolaan Herttoniemen terveysasemalle Helsinkiin. Syksyllä 2010 Anna aloitti työt asiantuntijana Suomen sairaanhoitajaliitossa. Anna toimi Pirpanan johtokunnan varapuheenjohtajana ja nettisivuvastaavana.

Merja-Maaria Turunen

merja-maaria_turunen_070510

on lasten- ja nuortenpsykiatrian erikoislääkäri ja on toiminut HUS Porvoon sairaalan naisten- ja lastentautien yksikön tulosjohtajana sekä lastenpsykiatrian poliklinikan ylilääkärinä. Hän on käynnistänyt valtakunnallisen vavu-hankkeen (neuvolaterveydenhoitajien koulutus- ja työnohjaus varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen), joka on edelleen tärkeä osa neuvoloiden ennaltaehkäisevää toimintaa. Ennaltaehkäisevä työ on Merja-Maarian kiinnostuksen kohteena ja hänellä on lastenneuvolatyön ja kouluterveydenhuollon erityispätevyys. Hän on myös innostuneena seurannut, miten neuropsykiatria on tuonut uusia virikkeitä työhön - "on hienoa nähdä, kuinka varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys kytkeytyvät yhteen".

Tuija Fontell tuija_fontell_070510

Tuija on työskennellyt vuoden 2010 alusta HYKS pienten lasten psykiatrisen klinikan ylilääkärinä toimittuaan sitä ennen pitkään Sofian vuorovaikutusyksikön lastenpsykiatrina. Tuija on opiskellut DC 0-3 diagnostiikan periaatteita ja pyrkinyt edistämään sen tuntemusta HUS-piirissä. Hän on tehnyt tutkimusta lasten käytösongelmien epidemiologiasta sekä käytösongelmien, unen ja muistin toiminnan välisistä yhteyksistä. Tuijalla on lapsikeskeisen perheterapian koulutus (ET) ja hän edustaa Suomen lastenpsykiatriyhdistystä Suomen Mielenterveyspoolissa.

Kaisa Humaljoki

Kaisa työskenteli hankesuunnittelijana Vantaan kaupungin Otso -hankeessa, jossa kehitetään pikkulapsiperheiden mielenterveys- ja päihdepalveluita. Aikaisemmin hän on työskennellyt Vantaan kaupungin Sateenvarjo -hankkeessa sekä neuvolatyössä pääkaupunkiseudulla. Kaisa on valmistunut terveydenhoitajaksi 1992 ja kriisi -ja traumatyöhön erikoistuneeksi perheterapeutiksi 3/2012. Pirpanassa Kaisa vastasi yhdistyksen nettisivuista.

Kirsti Waris-Hermansson

johtokunnassa 5/2009 - 2014-5/2014

Kirsti on turkulainen psykologi, erikoistunut kasvatus- ja perheneuvolatyöhön. Kirstillä on perheterapiakoulutus, ensimmäisestä lapsikeskeisestä perheterapiakoulutuksesta (YEL) 1994-1997. Turun kasvatus- ja perheneuvolassa Kirsti on kulkenut koulupsykologin ja lapsi- ja perhepsykologin tehtävien kautta varhaisenvuorovaikutuksen tukemiseen ja vauvaperhetyöryhmään. Hän on hankkinut monenlaista menetelmäkoulutusta alkaen Turun yliopiston Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen –kurssista ja tehnyt hoitotyötä Turun kasvatus- ja perheneuvolan äiti-vauvapsykoterapiaryhmässä toisena terapeuttina kymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut TYKS:n pikkulapsipsykiatrisen työryhmän psykologin sijaisena 2011-2012.

Anne Lukkarila

johtokuntaan 5/2012 - 2014-5/2015

Anne on kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi sekä perheterapeutti (Valvira, ET) ja toimi johtokuntatyöskentelyn aikana Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa psykologipalveluiden esimiehenä sekä yksityisenä ammatinharjoittajana. Aiemmin hän on toiminut pitkään lapsi- ja perhepsykologina, varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajana ja työnohjaajana sekä ollut kehittämässä pikkulapsiperheiden palveluja mm. Vantaalla.

Tuija Jouhki

Valittu johtokuntaan 5/2011-5/2015

Tuija on terveydenhoitaja vuodelta 1981 ja on toiminut siitä lähtien äitiys- ja lastenneuvoloissa. Tällä hetkellä hän toimii Helsingissä Herttoniemen neuvolassa. Tuijalla on laaja ruohonjuuritason kokemus perusterveydenhuollossa perheiden kanssa työskentelyssä. Moniammatillinen yhteistyö mm. perheneuvolan, lastensuojelun, päiväkotien ja erityisalojen työntekijöiden sekä perhetyöntekijöiden kanssa on tuttua.

Vauvaperheet ovat aina kuuluneet Tuijan perustyöhön. Hän on toiminut Helsingin Sosiaali- ja Terveysviraston yhteisessä hankkeessa Päihdeperheiden vauvojen kuntoutusohjelman kehittäminen avohoidossa (Dialogisen vauvatanssin menetelmän soveltamista päihdeperheissä) v. 2000-2001. Vauvatanssi pilotoitiin Herttoniemen neuvolassa ja menetelmä muokattiin neuvolaan sopivaksi varhaisen vuorovaikutuksen menetelmäksi. Tuija on kirjoittanut yhdessä kollegansa Riitta Markkasen kanssa kirjan "Perhosen siivin- opas vuorovaikutustanssiin". Oman työnsä ohessa Tuija on osallistunut Saara Salon järjestämään MIM -menetelmä vauvoille koulutukseen sekä Miten soveltaa (vauva)theraplayn periaatteita pienten lasten kanssa tehtävässä työssä v. 2008.

Liisa Alarto

Valittu johtokuntaan 5/2010-5/2016

Liisan Alarton työura on liittynyt vahvasti vauvojen ja alle kouluikäisten lastensuojeluun Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa. Nykyinen työpaikka on Sofian vuorovaikutusyksikkö. Yksikön palvelut ovat tarkoitetut helsinkiläisille vauvaperheille, joissa on alle 1-vuotias lapsi ja erityistä intensiivisen tuen tarvetta mahdollisen vuorovaikutushäiriön ennaltaehkäisemiseksi. Sosionomi vuodesta 1996. Koulutusta videointimenetelmistä (Care-index, Mim, Eas sekä videoavusteinen työskentely), muina menetelmäopintoina mm. Theraplay-peruskurssi, vauvakynkkä ja ryhmänohjauskoulutusta. Osallistuminen työryhmään, jossa vanhemmuuden roolikartasta tehtiin työkalu autaa huomaamaan vauvan tarpeita: "Vauvan tarvekartta". Kaksosten äitinä Liisa on toiminut hetken myös Helsingin monikoperheet ry:ssä
Johtokunta Pirpanan 10-vuotisjuhlaseminaarissa Linnanmäellä 29.10.2007

Tiina Ollonqvist, Eeva-Liisa Palomäki, Sirpa Kumpuniemi, Sinikka Mäkelä, Merja-Maaria Turunen, Anna Suutarla ja Mirjami Mäntymaadsc_54082.jpg

Johtokunta Karjala-talolla 7.5.2010

Sirpa Kumpuniemi, Kirsti Waris-Hermansson, Anna Suutarla, Anna-Liisa Linnala, Merja-Maaria Turunen, Reija Latva, Tuija Fontell

johtokunta_070510