Pirkko Siltalan luentorunko juhlaseminaarissa

Syömisen sulot ja salat 29.10.2007

1. Johdantoa teemaan

1.1. Vuorovaikutuksen monimuotoisuus syömisessä

1.2. Syömishäiriöiden diagnostiikkaa

1.2.1. Bulimia

1.2.2. Anoreksia

1.3. Eriytymisen ongelmallisuus syömishäiriöissä

 

2. Varhaisen vuorovaikutuksen avainkohtia, jotka ovat yhteydessä syömiseen

2.1. Molemminpuolisuus

2.2. Äidin reflektiivisyys

2.3. Äidin containerina oleminen

2.4. Potentiaalinen tila ja transitionaali-ilmiöt

2.5. Symbolisaatio

 

3. Aistimuksellis-affektiivinen vuorovaikutus ja sen merkitys lapsen syömiselle erityisesti imetyksessä

3.1. Tunnot, kosketukset, liikkeet

3.2. Tilakokemus

3.3. Hajujen ja makujen maailma

3.4. Äänien ja katseiden peilaaminen

3.4.1. Akustinen ympäristö

3.4.2. Kasvot ja katseet

 

4. Patosymbioottisen ja emotionaalisesti poissaolevan, "kuolleen äidin" vuorovaikutuksen merkitys syömisessä