top of page

Johtokunta

MD, PhD Reija Latva.jpg

Reija Latva

Puheenjohtaja

Valittu johtokuntaan 2008

 

Reija Latva on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, joka työskentelee ylilääkärinä ja vastuualuejohtajana Tampereen Yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrialla. Reija Latva on ollut mukana WAIMH:in toiminnassa vuodesta 2008 lähtien ja toimii tällä hetkellä WAIMH:in varatoiminnanjohtajana. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena pikkulapsipsykiatria. Hän on väitellyt lääketieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta kesällä 2009. Väitöskirjan aiheena oli keskossynnytys ja vauvan sairaalahoito: äidin ja lapsen kokemuksia.

IMG_8260.jpg

Minna Sarelahti

Varapuheenjohtaja

Valittu johtokuntaan 2018

Minna Sarelahti on lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja perhepsykoterapeutti. Hän on työskennellyt lastenpsykiatrialla ja nuorisopuolella yli 20 vuoden ajan kuntien ja sairaanhoitopiirien palveluksessa. Lisäksi hän on kliinisen lääkärintyön ohella tehnyt 9 vuoden ajan terveydenhuollon menetelmäarviointia Stakes-THL:n palveluksessa. Nykyisin hän toimii lastenpsykiatrina julkisen puolen ostopalveluissa Etelä - ja Keski-Suomessa.

image_6487327.JPG

Auli Lipponen

Johtokunnan jäsen

Valittu johtokuntaan 2018

Auli Lipponen on lastensuojelun korkean riskin vauvaperheiden kanssa pitkän työuran työskennellyt FM, psykoanalyyttinen aikuisten psykoterapeutti ja musiikkiterapeutti. Tällä hetkellä hän työskentelee aikuisten psykoterapeuttina omalla vastaanotollaan.

Työkuva Pirjo.jpg

Pirjo Kotkamo

Johtokunnan jäsen

Valittu johtokuntaan 2015

Pirjo Kotkamo työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa asiantuntijana vaativan vauvatyön ja päihdelähtöisen vauvatyön tiimeissä. Pirjo on terveystieteiden maisteri ja psykoterapeutti, joka on aiemmin työskennellyt Lastenlinnan lastenpsykiatrian poliklinikalla, aikuispsykiatriassa sekä Vantaalaisen hyvä mieli – hankkeessa kehittämässä lapsiperheille suunnattuja palveluita neuvoloissa ja päivähoidossa. ET ryhmäanalyysi- sekä Lapset puheeksi ja Toimiva perhe – koulutukset ovat kannustaneet kehittämään ja käyttämään ryhmiä vanhemmuuden tukemiseksi niin omassa työssä kuin kouluttajana ja työnohjaajanakin. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on isien masennus lasta odottavassa/vauvaperheessä sekä kokemusasiantuntijuuden kautta herännyt kiinnostus isovanhemmuuden merkityksestä vauva- ja lapsiperheiden tukena.

20220919_110756.jpg

Lea Bueno

Sihteeri

Valittu johtokuntaan 2018

Lea Bueno on koulutukseltaan Sosionomi YAMK. Hän on työskennellyt vauvaperheiden ympärivuorokautisessa

kuntoutuksessa ja kouluttautunut työn ohessa traumatietoisuuteen vakauttavassa arjessa sekä myös eri

menetelmiin vanhemman ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukemiseksi. Esihenkilötehtävissä Lea on

toiminut sijaishuollossa, tehostetussa perhetyössä sekä lapsiperheiden kotipalvelussa. Tällä hetkellä Lea työskentelee lapsiperheiden palveluiden palvelupäällikkönä.

Lealle merkityksellisiä asioita ovat kiireettömät

kohtaamiset ihmisten kanssa, hyvät yhteistyöverkostot sekä uuden tutkimustiedon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Perheen lempeä

kohtaaminen lasten tarpeet huomioiden ja perheen kokonaistilanteen kartoittaminen antavat avaimet

oikeanlaisen tuen löytymiseen.

thumbnail_20220831_095109.jpg

Heidi Helmiluoto

Johtokunnan jäsen

Valittu johtokuntaan 2019

Heidi on koulutukseltaan sosionomi (ylempi AMK). Heidi on valmistunut johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelmasta, ja molemmat näistä osa-alueista ovat hänen intohimojaan myös työelämässä. Heidillä on yli 20 vuoden kokemus sekä lastensuojelutyöstä että päihde – ja mielenterveystyöstä. Hänellä on pitkä työhistoria Pidä kiinni hoito-järjestelmään kuuluvan Ensikoti Pinjan johtajana. Heidillä on tätä kautta laajaa osaamista päihde – ja mielenterveysongelmaisten vanhempien kanssa työskentelystä, ylisukupolvisesta traumatisoitumisesta, varhaisen vuorovaikutussuhteen arvioinnista, kiintymyssuhdehäiriöiden hoitamisesta ja vanhemman
mentalisaatiokyvyn vahvistamisesta.

bottom of page