top of page

World Association for Infant Mental Health (WAIMH)

World Association for Infant
Mental Health (WAIMH)

World Association for Infant Mental Health (WAIMH) on 0-3-vuotiaiden lasten mielenterveyttä tutkiva ja tasapainoista psyykkistä kasvua edistävä maailmanlaajuinen, moniammatillinen järjestö.

 

Järjestön tarkoituksena on

  • edistää alan tieteellistä tutkimusta, levittää tutkittua tietoa ja käytännön osaamista sekä edistää koulutusta alalla, 
     

  • pyrkiä ymmärtämään ja hoitamaan pienten lasten psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä ehkäisemään niiden syntymistä.
     

  • Tärkeä tavoite on tehdä varhaisten elinvuosien merkitys tunnetuksi kaikkialla maailmassa ja siten vahvistaa pienten lasten ihmisoikeuksia. 

 

WAIMH on perustettu vuonna 1980, tosin ensin World Association for Infant Psychiatry (WAIP) ja sitten World Association for Infant Psychiatry and Allied Disciplines (WAIPAD) -nimisenä järejstönä. Vuonna 1992 International Association for Infant Mental Health (IAIMH) järjestö ja WAIPAD yhdistyivät, jolloin nimeksi järjestön nimeksi vakiintui WAIMH.

 

WAIMH on henkilöjäsenyyteen perustuva ammatillinen järjestö, joka on nopeasti laajentunut eri puolille maailmaa. Järjestöllä onkin tällä hetkellä 63 alaosastoa (WAIMH Affiliates) 30 maassa. Pienestä asiantuntijajärjestöstä on kasvanut aktiivisten, eri tasoilla toimivien osaajien verkosto.

 

WAIMH julkaisee Perspectives in Infant Mental Health -nimistä korkeatasoista jäsenlehteä, jonka keskeinen tehtävä on esitellä ja jakaa käytännön työn kokemuksia vauva- ja taaperoikäisten ja heidän perheidensä auttamisessa. WAIMH järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen kongressin eri puolilla maailmaa. Järjestön  

keskustoimisto (Central Office) sijaitsee Tampereen yliopiston ja yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian vastuualueen yhteydessä Tampereella. Tämä on huomattava kansainvälinen tunnustus suomalaiselle pikkulapsipsykiatrialliselle osaamiselle.

 

Järjestön puheenjohtajana toimii professori Campbell Paul Australiasta. Järjestön toiminnanjohtajana toimii professori Kaija Puura Tampereen yliopistosta.

 

WAIM:in jäsenyys ei automattisesti liity alaosaston jäsenyyteen, vaan se on aina henkilökohtainen valinta. WAIMH-jäsenyys tarjoaa jäsenlehden ja alennetut kongressimaksut, mutta ennen muuta tilaisuuden kansainväliseen verkottumiseen muiden saman henkisten toimijoiden kanssa eri puolilla maailmaa. Jäsenyys antaa mahdollisuuden tukea maailmanlaajuisesti pienten lasten psyykkistä hyvinvointia.

 

WAIMH toivottaa tervetulleeksi kaikki Pirpana ry:n jäsenet WAIHM:in jäseniksi. 

bottom of page