Johtokunta esittäytyy

Puheenjohtaja Reija Latva

Valittu johtokuntaan 5/2008

Reija Latva on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, joka työskentelee ylilääkärinä ja vastuualuejohtajana Tampereen Yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrialla. Reija on työskennellyt erikoislääkärinä Taysin perhe- ja pikkulapsispsykiatrian yksikössä vuosina 2005 - 2018. Hän on tehnyt tutkimusta pikkulapsipsykiatrian alalta ja hän väitteli lääketieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta kesällä 2009. Väitöskirjan aiheena oli keskossynnytys ja vauvan sairaalahoito: äidin ja lapsen kokemuksia. Reija on ollut myös aktiivisesti kehittämässä pienten lasten tutkimuksissa ja hoidossa käytettävää leikkitutkimusmenetelmä (MacArthur Story Stem Battery, MSSB) yhdessä Tays:in MSSB- tutkijaryhmän kanssa. Reija Latva on mukana WAIMH:in toiminnassa ja toimii tällä hetkellä WAIMH:in varatoiminnanjohtajana.


Sihteeri Lea Bueno

.

Taloudenhoitaja Pirjo Kotkamo

Valittu johtokuntaan 5/2013

Pirjo työskentelee suunnittelijana Ensi- ja turvakotien liitossa Miestyön kehittämiskeskuksessa, joka pyrkii kehittämään ja tukemaan maassamme isien kanssa tehtävää työtä lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemiseksi. Pirjo on terveystieteiden maisteri ja psykoterapeutti, joka on aiemmin työskennellyt Lastenlinnan lastenpsykiatrian poliklinikalla, aikuispsykiatriassa sekä Vantaalaisen hyvä mieli – hankkeessa kehittämässä lapsiperheille suunnattuja palveluita neuvoloissa ja päivähoidossa. ET ryhmäanalyysi- sekä Lapset puheeksi ja Toimiva perhe – koulutukset ovat kannustaneet kehittämään ja käyttämään ryhmiä vanhemmuuden tukemiseksi niin omassa työssä kuin kouluttajana ja työnohjaajanakin. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on gradunkin aiheeksi valikoitunut Isien masennus lasta odottavassa perheessä, minkä parissa tutkimustyö jatkuu.

Varapuheenjohtaja Minna Sarelahti


Nettivastaava Heidi Helmiluoto


Auli Lipponen

Valittu johtokuntaan 5/2016

Auli Lipponen on koulutukseltaan musiikkiterapeutti (FM). Hän on työskennellyt toistakymmentä vuotta Helsingin sosiaalivirastossa lastensuojelun korkean riskin vauvaperheiden sosiaaliohjaajana ja musiikkiterapeuttina. Vuosien työstä kehkeytyi musiikkiterapian varhaisen vuorovaikutuksen työmalli. Hän on työskennellyt myös Helsingin ensikodin päiväryhmä Pekissä ja Varvarassa kahdeksan vuoden ajan musiikkiterapeuttina. Aulin työhön on kuulunut lisäksi Helsingin sosiaaliviraston sijaishuollon ja Folkhälsanin vauva- ja alle kouluikäisten lasten musiikkiterapiaprosessit sekä lastensuojelun äitien omat musiikkiterapiaprosessit ryhmissä ja yksilökuntoutuksina sekä KELA:n asiakkaana. Auli on julkaissut varhaisen vuorovaikutuksen musiikkiterapiaa käsitteleviä artikkeleita alan lehdissä, kurssikirjoissa, sekä esitellyt työtä kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä koulutuksissa. Hän on tutustunut stipendiaattina myös keskosvauvojen musiikkiterapiaan New Yorkin Mount Sinai Beth Israel-sairaalassa 2014. Aulilla on varhaisen vuorovaikutuksen videoarviointikoulutukset: Care Index-, ERA-, EAS- ja MIM- sekä Theraplay-koulutuksen peruskurssi (vauvoille). Lisäksi hän on käynyt vuoden kriisi- ja traumaterapiakoulutuksen (Suomen mielenterveysseura) sekä mentalisaatiopainotteisen ”Vahvuutta vanhemmuuteen”-ryhmän ohjaajakoulutuksen (MLL). Tällä hetkellä hän tekee väitöskirjaansa Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijana varhaisen vuorovaikutuksen musiikkiterapiasta sekä äitien musiikkiterapiasta Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin.


Anna-Kristiina Korpihete